Hà Văn Hiển
Hien's blog

Hien's blog

Hiểu về Data Pipeline

Nov 26, 20211 min read

Dữ liệu là chìa khóa trong việc khám phá tri thức sâu rộng, nâng cao hiệu quả quy trình và thúc đẩy đưa ra các quyết định sáng suốt. Song, đối với dữ liệu đến từ nhiều nguồn, ở các định dạng khác nhau, được lưu trữ trên đám mây, không máy chủ tại chỗ...

Chọn ảnh nền desktop
Python basic