Hà Văn Hiển
Hien's blog

Hien's blog

Hiểu về Data Pipeline

Hà Văn Hiển's photo
Hà Văn Hiển
·Nov 26, 2021·

1 min read

Table of contents

  • Data Pipeline là gì?

Dữ liệu là chìa khóa trong việc khám phá tri thức sâu rộng, nâng cao hiệu quả quy trình và thúc đẩy đưa ra các quyết định sáng suốt. Song, đối với dữ liệu đến từ nhiều nguồn, ở các định dạng khác nhau, được lưu trữ trên đám mây, không máy chủ tại chỗ, Data Pipeline là bước tiền đề để tập trung dữ liệu cho kinh doanh thông minh và phân tích đáng tin cậy.

Data Pipeline là gì?

  • Một data pipeline sẽ thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp , sắp xếp và di chuyển dữ liệu đến hệ thống mục tiêu nhằm tiến hành lưu trữ và phân tích. Các data pipeline hiện đại tự động hóa quy trình ETL (Trích xuất, chuyển đổi, tải - Extract, Transform, Load) và bao gồm cả nhập liệu, sử lý, lọc, chuyển đổi và di chuyển trên bất kì kiến trúc đám mây nào, đồng thời bổ sung thêm các lớp phục hồi chống lại sự cố.
 
Share this