Hà Văn Hiển
Hien's blog

Hien's blog

Python basic

Python basic

Hà Văn Hiển's photo
Hà Văn Hiển
·Jun 16, 2021·

1 min read

  1. Khái niệm

    Python là 1 ngôn ngữ lập trình máy tính, bao gồm các từ vựng và quy tắc để hướng dẫn máy tính thực hiện các nhiệm vụ. Python được đặt tên theo 1 chương trình truyền hình có tên là "Monty Python's Flying Circus". Bạn sẽ tìm được các cuốn sách python, các ví dụ code và một vài tài liệu python trong chương trình này.

2.Biểu thức trong python

Ý nghĩakí hiệu
Cộng+
Trừ-
Nhân*
Mũ 2**
Chia\
 
Share this